; SKZW Gdynia - Artykuły: IN MEMORIAM

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Kalendarz

<< Sierpie 2021 >>
Po Wt r Cz Pi So Ni
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Brak wydarze.

Statystyki

Nawigacja

Artykuły: IN MEMORIAM

Pogrzeb kpt.?.w. Julian Tarnawski

Z g??bokim ?alem zawiadamiamy, ?e w dniu 22.06.2020 r. zmar? Kpt. ?. w. Julian Tarnawski prze?ywszy 93 lat. 

Pogrzeb odb?dzie si? w dniu 26.06.2020 r. o godzinie 12:30 na cmentarzu Witomi?skim w Gdyni. Msza ?w. zostanie odprawiona o godz. 12:00 w kaplicy cmentarnej. 

 

O czym powiadamia pogr??ona w smutku i ?a?obie Rodzina.

 

 

„Kapitanowie nie umieraj? – na wieczn? wacht? odchodz?”
Cze?? Jego Pami?ci


Pogrzeb kpt.?.w. Lech Ko?akowski

Z g??bokim ?alem zawiadamiamy, ?e w dniu 02.03.2020 r. zmar? Kpt. ?. w. Lech Ko?akowski prze?ywszy 83 lat. 

Pogrzeb odb?dzie si? w dniu 07.03.2020 r. o godzinie 12:00 na cmentarzu Witomi?skim w Gdyni. Msza ?w. zostanie odprawiona o godz. 11:30 w kaplicy cmentarnej. 

 

O czym powiadamia pogr??ona w smutku i ?a?obie Rodzina.

 

 

„Kapitanowie nie umieraj? – na wieczn? wacht? odchodz?”
Cze?? Jego Pami?ci


Pogrzeb kpt.?.w. Zbigniewa Murata

Z g??bokim ?alem zawiadamiamy, ?e w dniu 12.11.2019 r. zmar? Kpt. ?. w. Zbigniew Murat prze?ywszy 89 lat. 

Pogrzeb odb?dzie si? w dniu 18.11.2019 r. o godzinie 12:00 na cmentarzu Komunalnym w Kosakowie - Pierwoszynie ul. Rzemie?lnicza 26C

 

Nabo?e?stwa:

Parafia pw. Naj?wi?tszej Maryi Panny Królowej Polski, Sanktuarium Bo?ego Mi?osierdzia, ul. Armii Krajowej 26 w Gdyni  

- 09:30 Ró?aniec

- 10:00 Msza ?w.

 

Pod ko?cio?em po Mszy b?dzie podstawiony autobus dla osób chc?cych uczestniczy? w pogrzebie.

 

O czym powiadamia pogr??ona w smutku i ?a?obie Rodzina.

 

„Kapitanowie nie umieraj? – na wieczn? wacht? odchodz?”
Cze?? Jego Pami?ci


Pogrzeb kpt.?.w. Janusza S?gina

Z g??bokim ?alem zawiadamiamy o ?mierci Kpt. ?. w. Janusz S?gina. Pogrzeb odb?dzie si? w dniu 05.11.2019 r. o godzinie 12:30 na cmentarzu katolickim w Sopocie. Wystawienie urny z prochami ?p. Janusza S?gina nast?pi o godz. 12:00 w kaplicy na cmentarzu. O czym powiadamia pogr??ona w smutku i ?a?obie Rodzina.

 

„Kapitanowie nie umieraj? – na wieczn? wacht? odchodz?”

Cze?? Jego Pami?ci


Pogrzeb kpt.?.w. Janusza Szarka

Z g??bokim ?alem zawiadamiamy, ?e w dniu 25.09.2019 r. zmar? Kpt. ?. w. Janusz Szarek prze?ywszy 76 lat. 

Pogrzeb odb?dzie si? w dniu 30.09.2019 r. o godzinie 12:30 na cmentarzu Katolickim w Sopocie ul. Jacka Malczewskiego 30.

Wystawienie urny z prochami ?p. Janusza Szarka nast?pi o godz. 12:00 w kaplicy na cmentarzu. 

O czym powiadamia pogr??ona w smutku i ?a?obie Rodzina.

 

„Kapitanowie nie umieraj? – na wieczn? wacht? odchodz?”
Cze?? Jego Pami?ci


Pogrzeb kpt.?.w. Tadeusza Kalickiego

Z g??bokim ?alem i smutkiem przekazujemy informacj?, i? dnia 4 lipca 2019 roku odszed? na "wieczn? wacht?" kpt. ?.w. Tadeusz Kalicki.

Kapitan Polskich Linii Oceanicznych, wieloletni Cz?onek Zarz?du i Przewodnicz?cy Rady Nadzorczej Inter Marine sp. z o.o.

 

Uroczysto?ci pogrzebowe odb?d? si? w sobot? dnia 13.07.2019 roku o godz. 1300 w Ko?ciele Rzymskokatolickim PW. Matki Bo?ej Bolesnej przy ul. Ksi?dza Stanis?awa Zawackiego 4 w Gdyni Or?owie.

 

Rodzina prosi o sk?adanie kondolencji wy??cznie w ksi?dze kondolencyjnej, która w tym celu zostanie udost?pniona w trakcie uroczysto?ci pogrzebowych.

Zamiast kwiatów prosi równie? o datki na rzecz Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza w Gda?sku. Wolontariusze b?d? obecni podczas uroczysto?ci.

 

„Kapitanowie nie umieraj? – na wieczn? wacht? odchodz?”
Cze?? Jego Pami?ci  

 

 

 

  


Pogrzeb kpt.?.w. Witolda Pasierba

Z g??bokim ?alem zawiadamiamy, ?e w dniu 22.06.2019 r. zmar? Kpt. ?. w. Witold Pasierb prze?ywszy 91 lat. 

Pogrzeb odb?dzie si? w dniu 28.06.2019 r. o godzinie 13:30 na cm. Witomi?skim w Gdyni. Ró?aniec i msza ?w. o godz. 12:00 w kaplicy ?w. Antoniego w ko?ciele O. Franciszkanów w Gdyni. 

O czym powiadamia pogr??ona w smutku i ?a?obie Rodzina.

 

Zamiast kwiatów b?d? zbierane datki na Hospicjum ?w. Wawrzy?ca w Gdyni

 

„Kapitanowie nie umieraj? – na wieczn? wacht? odchodz?”
Cze?? Jego Pami?ci


Pogrzeb kpt.?.w. Ryszarda Po?pieszy?skiego

Z przykro?ci? informujemy o ?mierci kpt. Ryszarda Po?pieszy?skiego.

Uroczysto?ci pogrzebowe rozpoczn? si? 16 maja 2019r. o 1230 w Piasecznie (Msza ?w. w Antoniowie z pochówkiem w Julianowie).

 
„Kapitanowie nie umieraj? – na wieczn? wacht? odchodz?”
Cze?? Jego Pami?ci
 
 
 

?.P kpt.?.w. Kazimierz Wjtowicz
Z przykro?ci? informujemy, ?e w dniu 02.04.2019 roku zmar? kpt. Kazimierz Wójtowicz ur. w 1937. Absolwent Szko?y Morskiej z 1956 roku.
Wieloletni pracownik PLO, uczestnik jubileuszowej XX wyprawy na Polsk? Stacj? Antarktyczn? im. Henryka Arctowskiego
Pogrzeb odby? si? w pi?tek, 5 kwietnia 2019 na cmentarzu komunalnym przy ul. Spokojnej w Gdyni.
Msza ?wi?ta w intencji Kazimierza zostanie odprawiona 6 maja o godz. 18:30 w ko?ciele "Gwiazda Morza" na ul. Ko?ciuszki 19 w Sopocie.
Z powodu przed?u?aj?cych si? prac renowacyjnych ko?cio?a "Gwiazda Morza" wszystkie nabo?e?stwa s? sprawowane w kaplicy ?w. Wojciecha przy ul. Chopina nr 16 A
„Kapitanowie nie umieraj? – na wieczn? wacht? odchodz?”

Cze?? Jego Pami?ci


Pogrzeb kpt.?.w. Edmunda Chranieckiego

Z ?alem informujemy o ?mierci Naszego Kolegi  kpt. ?w. Edmunda Chrzanieckiego

 Kpt Chrzniecki odszed? na wieczn? wacht? 13 kwietnia 2019 roku.

 

Msza ?wi?ta ?a?obna odprawiona zostanie w Ko?ciele w Gdyni D?browie ul. Nagietkowa 61, w dniu 18 kwietnia o godz. 10:00.

Uroczysto?ci pogrzebowe na Cmentarzu Witomi?skim o godz. 12:00

 

„Kapitanowie nie umieraj? – na wieczn? wacht? odchodz?”
Cze?? Jego Pami?ci

 

Wygenerowano w sekund: 0.00
10,282,287 unikalne wizyty