; SKZW Gdynia - Ceremonial pocztu

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Kalendarz

<< Wrzesie 2021 >>
Po Wt r Cz Pi So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Brak wydarze.

Statystyki

Ceremonial pocztu

 

Poczet sztandarowy Stowarzyszenia Kapitanów ?eglugi Wielkiej wystawiany jest podczas wa?nych spotka? Stowarzyszenia oraz uroczysto?ci ko?cielnych i pa?stwowych.
Insygnia pocztu sztandarowego:

1. bia?o-czerwone szarfy przewieszone przez prawe rami?, zwrócone bia?ym kolorem w strone ko?nierzyka, spi?te na wysoko?ci lewego biodra,
2. bia?e r?kawiczki

 

Postawa pocztu:

1. Baczno?? - Sztandrowy trzyma sztandar postawiony na stopce drzewca, przy prawej nodze, na wysoko?ci czubka buta. Drzewce przytrzymuje praw? r?k? powy?ej pasa.
?okie? prawej r?ki lekko przyci?ni?ty do korpusu cia?a. Lewa r?ka opuszczona wzd?u? szwów spodni. Asysta stoi na baczno??.
2. Spocznij - Sztandarowy trzyma sztandar przy prawej nodze. Lewa noga w pozycji "spocznij". Asysta stoi - na "spocznij".

 

Uwagi ogólne:

1. Cz?onkowie pocztu sztandarowego ubierają się w mundury,
2. Poczet sztandarowy zbiera się w miejscu wyznaczonej zbiórki najpóźniej na 10 minut przed rozpoczęciem uroczystości,
3. Cz?onkowie pocztu sztandarowego zak?adają bia?o czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię i spięte u lewego boku. Poczet używa rękawiczek w kolorze bia?ym.

 

Obsadę pocztu sztandarowego stanowi:
1. Sztandarowy,
2. Dwóch przybocznych.


 

Uroczystości w świątyniach:

1. Poczet sztandarowy wchodzi do kościo?a i wychodzi po uroczystościach trzymając sztandar z przodu pod kątem 45 stopni,
2. Jeżeli w uroczystości uczestniczy jeden poczet sztandarowy, wówczas zajmuje miejsce po prawej stronie prezbiterium i w zależności od okoliczności frontem
lub w pozycji bocznej do o?tarza,
3. Zaistnieć może sytuacja, że poczty sztandarowe mają wyznaczone miejsca za o?tarzem g?ównym, frontalnie do wiernych lub w innym miejscu.
W tym przypadku kolumna pocztów wchodząc do kościo?a nawą g?ówną zachowuje się identycznie jak przy ustawieniu pocztów przed o?tarzem.
4. W trakcie Mszy ?w. lub innej uroczysto?ci cz?onkowie pocztu sztandarowego nie kl?kaj?, nie przekazuj? znaku pokoju i nie wykonuj? ?adnych innych gestów,
stoj?c ca?y czas w pozycji "Baczno??" lub "Spocznij".

 

Pochylenie sztandaru pod k?tem 45 stopni do przodu w pozycji "Baczno??" nast?puje w sytuacjach:

1. podczas ka?dego podniesienia Hostii, w czasie Przemienienia, przed Komuni? ?w. oraz w trakcie trzykrotnego podniesienia Monstrancji przy wystawieniu Naj?wi?tszego Sakramentu,
2. podczas ?piewania hymnu pa?stwowego i hymnów ko?cielnych,
3. podczas opuszczania trumny do grobu,
4. podczas og?oszenia minuty ciszy dla uczczenia czyjej? pami?ci.

 

Po Mszy Świętej jest odgrywany lub śpiewany hymn „Boże coś Polskę”, wówczas poczet(ty) sztandarowy(we) przyjmuje(ją) postawę „baczność”,
a sztandarowy oddaje salut sztandarem po czym przyjmuje pozycję „spocznij”.
W dalszej kolejności następują wyprowadzenia sztandarów ze świątyni.


 

Kondukt pogrzebowy wg ceremonia?u wojskowego ustawia si? w nast?puj?cej kolejno?ci:
1. symbol religijny, np. krzy?,
2. orkiestra,
3. kompania honorowa z pocztem sztandarowym,
4. poczty sztandarowe innych organizacji, (je?li wyst?puj?),
5. ?o?nierze nios?cy wie?ce i delegacje z wie?cami,
6. ?o?nierze nios?cy poduszki z odznakami orderów i odznacze?, wed?ug kolejno?ci wynikaj?cej z ich starsze?stwa,
7. kapelan wojskowy, inny duchowny, mistrz ceremonii,
8. trumna z asyst? z?o?on? z czterech wartowników,
9. najbli?sza rodzina,
10. delegacje i inne osoby uczestnicz?ce w uroczysto?ci pogrzebowej.

 

Po zako?czeniu modlitw przez duchownego/Ksi?dza nad urn? lub trumn? nast?puje odczytanie listu po?egnalnego (wzór) przez Przewodnicz?cego lub zast?pc?, lub cz?onka rady Stowarzyszenia

z zachowaniem procedury uderzania w dzwon 4 x podwójny klang oraz pojedynczy ko?cowy, który wyra?a nasz ?al po utracie kolegi.

W momencie kierowania s?ów kondolencyjnych do rodziny zmar?ego jeden z cz?onków SK?W podchodzi do trumny lub urny w celu z?o?enia i przekazania rodzinie bandery.

 

Gdy jest opuszczana trumna lub urna do groby nale?y wykona? salut sztandarem - Pochylenie sztandaru pod k?tem 45 stopni do przodu w pozycji "Baczno??", w tym samym czasie przyboczni salutuj?.

Wyprowadzenie sztandaru nast?puje w momencie sk?adnia kwiatów do grobu.Komentarze

Brak komentarzy. Moe czas doda swj?

Dodaj komentarz

Zaloguj si, aby mc doda komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony
Zaloguj si , eby mc zagosowa.

wietne! wietne! 0% [0 gosw]
Bardzo dobre Bardzo dobre 100% [1 gos]
Dobre Dobre 0% [0 gosw]
rednie rednie 0% [0 gosw]
Sabe Sabe 0% [0 gosw]
Wygenerowano w sekund: 0.01
11,950,539 unikalne wizyty